Career

Starostlivosť o zamestnancov vrátane benefitov zabezpečuje Plastika, a.s. v súlade so schváleným Programom riadenia ľudských zdrojov, Kolektívnou zmluvou a Zásadami pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu.

Zamestnanie:

V súčasnom období naša spoločnosť neponúka na obsadenie žiadne voľné pracovné pozície.