Certificates

Certifikácia je v našej spoločnosti považovaná za proces s mimoriadnym významom a závažnosťou.  Certifikačným orgánom, ktorý každoročne vykonáva externý audit je Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o. (SKQS).

Uskutočňovanie interných auditov slúži k monitorovaniu zavedených manažérskych systémov, ako aj systematickému a nezávislému preskúmavaniu efektívnosti manažérskych prvkov a systému riadenia v certifikovaných oblastiach.