Head Office

Plastika, a.s.
Novozámocká 222C
P.O.Box 52
SK - 949 05 Nitra 5

IČO: 00152781
DIČ: 2020404892

tel: +421 37 6530 371, 333, 111
fax: +421 37 6530 779
e-mail: marketing@plastika.sk