Gutter system

Gutter system consists of pipes, gutter, fittings and other accessories to drainage of rainwaters from roofs. 

Strešná vpusť
Zabezpečuje odvod dažďovej vody z plochých striech do vonkajšej kanalizácie. Na napojenie dávame rúry dimenzie Ø 75 až 110 mm podľa veľkosti odvodňovanej plochy. Strešná vpusť sa skladá z košíka a stojana (vpuste). Na zabránenie odplaveniu nečistôt zo striech (listy, konáre) do strešnej vpuste sa nasúva košík.

Strešný vetrák
Zabezpečuje odvetrávanie miestností a vnútorných priestorov budov. Na prepojenie sa používa rúra Ø 80 až 110 mm. Výrobok sa skladá zo stojana (vpuste) a klobúka.

 
 materialBDHH1D1
Strešný vetrákHDPE3309026070125
Strešná vpusťHDPE33090350110130
Strešné žľaby, tvarovky a zvodové rúry z PVC-HI

Downspouts, fittings and lead-in pipes are made of PVC-HI subject to STN EN 607. They are designed for completing rain lead-ins for the purposes of roof draining. They comply with the operational loading within the range of temperatures from -25° to +65°C. The gutter system is interconnected using fittings with rubber sealing placed in grooves of fittings around the whole circumference. Fixing of spouts by means of hooks is as a rule done in distances from 500 to 800 mm, while the minimum spout decline is 5 mm for 1 m of length. Socket spouts with
Ø 75x1,5 mm, Ø 100x1,9 or Ø 110x2,2 mm are connected to the mouth of the collecting skillet of the spout neck 2R110; 2R135; 2R160, while the branch is ensured using Ø 75/60°, Ø 100/60° Ø 110/60° bends. Assembly of spouts is carried out according to the assembly regulations of Plastika,a.s. Period of service is at least 20 years. 
Packaging
Pipes and spouts are loose or on pallets. 
Spouts are supplied in lengths of 4 m, lead-in pipes in legths of 2 and 4 meters. A part of the supply of couplings is a rubber sealings. 
 
Základné fyzikálno – mechanické vlastnosti materiálu:

propertyunitvalue
densityg.cmˉ³≈ 1,4
Odolnosť za tepla podľa Vicata najmenej°C75
Koeficient dĺžkovej teplotnej rozťažnostimm/m.°C0,08
Gutter

2RSLL1L2L3L4K
1102,0119,53789,522,61412
1352,01493096,5231411
1602,5179,555135312015

 

Downspout

dd1S
7575,41,5
 


Gutter coupling

2RS mindLL1L2n
1101,810515275432,5
1352,114018080181
1603,01601839155 

End cap right,left

RS minLL1L2L3
1101,8122,5122523
1603,0185,5243531

 

2RS minLL1L2L3
1352,31493,52628

 

Drop outlet
2RS minDLL1d1
1101,810521017475
1352,1140210176100
1603,0159370235110

Inside corner

2RS minR1dLL1L2L3
1101,89105,22336011135
1352,110140225527218
1603,011159308,58013055

Outside corner

2RS minR1dLL1L2L3
1101,89105,22336011135
1352,110140225527218
1603,011159308,58013055

Gutter skillet 2R – 110
 
Elbow 75/60, 100/60, 110/60
 mm/°dD2sminLminL1maxL2
PVC elbow75/6075,485,41,8251846
PVC elbow75/87,5110110,4120,433222
PVC elbow100/601041042602065
PVC elbow110/60120,4120,43322271

 

Branching

dimensiondd1L2L3Ls
110/75/60º110758773,5151,5
110/110/60º11011013485219


 

Catch pit 110/75, 110/90, 110/100, 110/110

Catch pitinlet Øoutlet Ø
90110
100
110

 

Objímka k zvodovej rúre ø 75, 100, 110 mm

Snow catcher

Hook metal, plastic

Gutter system scheme