Tervezőknek

Výpočtové nástroje
Výpočet statiky uloženia rúr podľa nemeckej metodiky
Výpočet strát trením pre tlakové rúry z PVC-U a PE
Výpočet prietokov pre kanalizačné rúry z PVC-U a PP
Hydraulické tabuľky pre PP kanalizačné korugované rúry PLASTIKAN PP
Hydraulické tabuľky pre PVC-U kanalizačné korugované rúry
Hydraulické tabuľky pre PVC-U kanalizačné hladké rúry SN4
Hydraulické tabuľky pre PVC-U kanalizačné hladké rúry SN8, SN10
Výkresová dokumentácia
Kanalizačné systémy – PVC korugovaná kanalizácia
K1_01v1Sk Korugované rúry
K1_02v2Sk Komplet pre napojenie do systému s H tesnením
K1_03v1Sk Odbočka šikmá 45°
K1_04v1Sk Odbočka kolmá 90°
K1_05v1Sk PP odbočka šikmá K-ID300 DN160(200) 45°
K1_06v1Sk Prechodka K-ID a OD
K1_07v1Sk Presuvka
K1_08v1Sk Spojka K-ID
K1_09v1Sk Spojka K-ID/DN
K1_10v1Sk Spojka K-OD/DN
K1_11v1Sk Šachtová vložka K-ID
K1_12v1Sk Redukcia K-OD/ID a K-ID/ID
K1_13v1Sk Vrchnák K-ID
K1_14v2Sk Zátka K-ID
K1_15v1Sk Oblúk K-OD200 15°
K1_16v1Sk Oblúk segmentový K-ID 600, 800, 1000 15°
K1_17v2Sk Oblúk segmentový K-ID 300, 400 11°-45°
K1_18v1Sk Oblúk segmentový K-ID 300, 400 60° 90°
K1_19v2Sk Elastomérové tesniace krúžky
Kanalizačné systémy – hladká kanalizácia
K2_01v1Sk Hladké rúry
K2_02v1Sk Odbočka
K2_03v1Sk Odbočka lepená 60°
K2_04v1Sk Odbočka nalepovacia 60°
K2_05v1Sk Koleno
K2_06v1Sk Koleno pätkové 90°
K2_07v1Sk Nesúosá redukcia
K2_08v1Sk Prechodka kamenina – PVC-U
K2_09v1Sk Prechodka PVC-U – kamenina
K2_11v1Sk Šachtová vložka
K2_12v1Sk Presuvka PU
K2_13v1Sk Čistiaca tvarovka
K2_14v1Sk Oblúk
K2_15v1Sk Zátka
K2_16v1Sk Veko
K2_17v1Sk Elastomérové tesnenia
Kanalizačné systémy – PLASTIKAN-PP korugovaný systém
K3_01v1Sk PP korugované rúry
K3_02v1Sk PP odbočka šíkmá 45°
K3_03v1Sk PP odbočka kolmá 90°
K3_04v1Sk PP presuvka K-ID
K3_05v1Sk PP spojka K-ID
K3_06v1Sk PP šachtová vložka K-ID
K3_07v1Sk PP redukcia K-ID/ID
K3_08v1Sk PP prechodka K-ID/DN
K3_09v1Sk PP vrchnák K-ID
K3_10v1Sk PP zátka K-ID
K3_11v1Sk PP segmentový oblúk – dvojhrdlo
K3_12v1Sk PP segmentový oblúk – bez hrdiel
K3_13v1Sk PP sedlová odbočka
Kanalizačné systémy – kanalizačné šachty
Revízna šachta s PP rúrou univerzálna K- ID400 DN160(200) 3xDN160 
DS1v1Sk (iba pdf) Vstupné šachty K-ID1000 (prehľad sortimentu + možnosti napojenia) 
DS3v1Sk (iba pdf) Revízne šachty K-ID300 (prehľad sortimentu + možnosti napojenia) 
DS4v1Sk (iba pdf) Revízne šachty K-ID400 (prehľad sortimentu + možnosti napojenia) 
DS6v1Sk (iba pdf) Revízne šachty K-ID600 (prehľad sortimentu + možnosti napojenia) 
KS_01v1Sk Vstupné šachty celozvárané
KS_02v1Sk PVC-U vstupná šachta koncová ŠK
KS_03v1Sk PVC-U vstupná šachta priama ŠP
KS_04v1Sk PVC-U vstupná šachta uhlová ŠU
KS_05v1Sk PVC-U vstupná šachta sútoková SŠ
KS_06v1Sk PVC-U vstupná šachta spádová ŠSP
KS_07v1Sk PVC-U vstupná šachta redukovaná ŠR
KS_08v2Sk Vstupná šachta DN/ID 1000 s PE dnom a PE kónusom
KS_09v2Sk Vstupná šachta DN/ID 1000 s PE dnom s navareným PE vstupným hrdlom s PE kónusom
KS_10v2Sk Vstupná šachta DN/ID 1000 s PE dnom a betónovým nadstavcom
KS_11v1Sk PE kónus šachty DN/ID 1000
KS_12v1Sk Revízne šachty celozvárané
KS_13v2Sk Revízna šachta univerzálna K-ID300 DN200 3xDN200
KS_14v2Sk Revízna šachta univerzálna K-ID400 DN200 3xDN200
KS_15v2Sk Revízna šachta univerzálna K-ID300 DN160(200) 3xDN160
KS_16v2Sk Revízna šachta univerzálna K-ID400 DN160(200) 3xDN160
KS_17v2Sk Revízna teleskopická šachta univerzálna K-ID400 s liatinovým poklopom
KS_18v2Sk Revízna teleskopická šachta univerzálna K-ID400 s plastovým vekom
KS_19v3Sk Vodomerná šachta
KS_20v1Sk Vpust zberný
KS_21v1Sk Vpust dažďový
KS_22v2Sk H tesnenie
KS_23v1Sk Vstupné tesnenie šachty DN/OD
KS_24v1Sk Teleskopické tesnenie DN 400/315
KS_25v1Sk PE veko šachty
KS_26v2Sk Elastomérové tesniace krúžky
KS_27v1Sk Betónový roznášací prstenec DN/ID 1000
KS_28v1Sk Betónový roznášací prstenec DN/ID 680
KS_29v1Sk Betónový roznášací prstenec DN/ID 400
KS_30v1Sk Betónový roznášací prstenec DN/ID 300
KS_31v1Sk Plastová šachta DN/ID 1000 – výškové modifikácie
KS_32v1Sk Betónový roznášací prstenec DN/ID 600
KS_33v2Sk Revízna šachta univerzálna K-ID600 DN200(315) 3xDN(160-315)
KS_34v1Sk Príklad zabudovania plastovej šachty DN/ID 1000
KS_35v1Sk Príklad zabudovania plastovej šachty DN/ID 600
KS_36v1Sk Revízne šachty s dnami vyrobenými z PP
Tlakové systémy – tlakové PVC
T1_01v1Sk Tlakové rúry hrdlované
T1_02v1Sk Oblúk KNP PN 10; 16
T1_03v1Sk Liatinová tvarovka ENL, FNL PN 10
T1_04v1Sk Tvarovka ENP PN 10
T1_05v1Sk Tvarovka FNP PN 10
T1_06v1Sk Presuvka UNP PN 10
T1_07v1Sk Tvarovka ANP PN 10
T1_08v1Sk Liatinová tvarovka ANL PN 10
T1_09v1Sk Tvarovka ANP-Z PN 10
T1_10v1Sk Liatinová príruba
T1_11v2Sk Plastová príruba PA66
T1_12v1Sk Elastomérové tesniace krúžky
Tlakové systémy – tlakové PE
T2_01v2Sk Rúry
T2_02v1Sk Lemový nákružok
T2_03v1Sk Záslepka
T2_04v1Sk Koleno
T2_05v1Sk Tvarovka T
Tlakové systémy – tlakové PE100 na zásobovanie plynnými palivami
T3_01v1Sk Tlakové rúry PE100
Odpadové systémy – PVC odvetrávací systém
O1_01v1Sk Rúry
O1_02v1Sk Koleno
O1_03v1Sk Odbočka
O1_04v1Sk Dvojodbočka pravá a ľavá
O1_05v1Sk Trojodbočka
O1_06v1Sk Dvojoblúk
O1_07v1Sk Čistiaca tvarovka
O1_08v1Sk Skrátený T kus
O1_09v1Sk Redukcia
O1_10v1Sk Elastomérové tesnenia
Odpadové systémy – PP-HT odpadový systém
O2_01v1Sk PP-HT rúry
O2_02v1Sk PP-HT odbočka 45°
O2_03v1Sk PP-HT odbočka 87,5°
O2_04v1Sk PP-HT koleno
O2_05v1Sk PP-HT presuvka
O2_06v1Sk PP-HT spojka
O2_07v1Sk PP-HT redukcia
O2_08v1Sk PP-HT čistiaca tvarovka
O2_09v1Sk Elastomérové tesniace krúžky
Iné typy rúr – ochranné rúry z PEHD
I1_01v2Sk Ochranné rúry z PEHD
Iné typy rúr – ochranné rúry z PVC-U
I2_01v1Sk Ochranné rúry z PVC-U
Iné typy rúr – Flexibilné drenážne rúry
I3_01v1Sk Flexibilné drenážne rúry