Kariéra

V súčasnosti neobsadzujeme žiadne voľné pracovné miesto.

Kontaktná osoba:

Judr. Edita Crhová, vedúca personálno-právneho odboru, crhova@plastika.sk