Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo

Ing. Roman Šustekpredseda predstavenstva
JUDr. Vladimír Balaníkčlen predstavenstva
Ing. Dušan Nádaskýčlen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Jozef Šnegoňčlen dozornej rady
Mgr. Juraj Široký, MBAčlen dozornej rady
Valéria Šindlerováčlen dozornej rady

Manažment

Ing. Roman Šustekpredseda predstavenstva
Ing. Dušan Nádaskývýkonný riaditeľ
Ing. Loretta Harišová, MBAobchodná riaditeľka
Ing. Milan Máčalafinančný riaditeľ

Organizačná štruktúra