EU projekty

Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti Plastika, a.s.

Cieľom projektu je modernizácia a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti Plastika, a.s., nákupom nových technologických zariadení na výrobu vytlačovaných, vstrekovaných a vyfukovaných výrobkov z plastov.


Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Projekt pozostáva z piatich aktivít:
  • Aktivita 1 - PP kanalizačný korugovaný rúrový systém
  • Aktivita 2 - PPHT odpadový rúrový systém
  • Aktivita 3 – Linka na 3–vrstvové fólie
  • Aktivita 4 – Modernizácia prevádzky vstrekovania
  • Aktivita 5 – Zvýšenie kapacity výroby pre PVC–U kanalizačných 3–vrstvových rúr
Spoločnosť Plastika, a.s. vďaka príspevku z fondov Európskej únie realizovala nákup nových technologických zariadení na výrobu vytlačovaných, vstrekovaných a vyfukovaných výrobkov z plastov, čím si zabezpečila rozšírenie výrobného potenciálu, skvalitnila a zvýšila produkciu. Skvalitnením produkcie sa podstatne zvýšila produktivita práce a zlepšila kvalita výrobkov.