Spoločenská zodpovednosť

Naša spoločnosť dodržiava všetky zákonné požiadavky na bezpečnosť pri práci, na ochranu životného prostredia, personálnu agendu a náležitosti súvisiace s pozíciou podniku ako zamestnávateľa. Nakoľko si spoločnosť ceníme nad rámec zákona, usilujeme  sa o jej ochranu a zlepšovanie vo všetkých sférach podnikania. 

 

                                                  Informácia o spracúvaní osobných údajov