Obchodné skupiny

Potrubné systémy
Ing. Peter Czápa
(koordinátor predajných miest, SR-obchodné         siete stavebnín, manažér predaja pre stavebné firmy)
+421 915 772 126czapa@plastika.sk
Ing. Ivana Šišovská+421 915 747 939sisovska@plastika.sk
Zákazková výroba (vstrekované výrobky+fólie)
Ing. Eva Holáková (export, SR)+421 915 954 105holakova@plastika.sk
Projektoví manažéri
Výroba: Ing. Erik Puškáš+421 915 715 167puskas@plastika.sk
Predaj: Ing. Maroš Šoltés+421 908 704 659soltes@plastika.sk
Zákazkový predaj: Ing. Juraj Čief+421 915 727 078cief@plastika.sk
Nákup
Ing. Sylvia Rajtarová+421 37 6530 600
+421 905 406 680
rajtarova@plastika.sk