Sídlo spoločnosti

Plastika, a.s.
Novozámocká 222C
P.O.Box 52
949 05 Nitra 5

IČO: 00152781
DIČ: 2020404892

tel: +421 37 6513818

e-mail: marketing@plastika.sk