Produkty

Nosným programom Plastika,a.s. sú potrubné systémy. V ponuke sú systémy z rôznych materiálov a na rôzne použitie. Pre vonkajšiu kanalizáciu sú k dispozícii korugované a hladké systémy z PVC a PP materiálu a taktiež potrubné systémy pre tlakovú kanalizáciu. Pre zvislú odpadovú kanalizáciu a odvetranie vo vnútri budov je možné si vybrať systém z PVC alebo PPHT materiálu. Ku kanalizácii neodmysliteľne patria aj revízne šachty, vodomerná šachta a rúry pre rozvod vody. K doplnkovým rúram patria rúry na plyn, flexodrenážne rúry, či rúry pre paženie studní.