Vnútorná kanalizácia

Pre vnútornú kanalizáciu ponúkame kompletný systém rúr a tvaroviek z PP-HT a PVC materiálu. Oba systémy sú určené pre zvislú odpadovú kanalizáciu a odvod dažďových vôd vo vnútri budov.