Rozvod vody

PE tlak a PVC tlak

Tlakový systém PE-tlak a PVC-tlak je vhodný aj na prepravu pitnej a úžitkovej vody. Rúry systému PE-tlak určené na vodu sú čierne s modrými pásmi. Vyhovujú legislatívnym predpisom pre plastové látky prichádzajúce do styku s požívatinami.

 

 

 

 

 

 

Studničné rúry

PVC studničné rúry sú určené pre paženie studničných vrtov. Rúry sa spájajú pomocou hrdlového spoja. Rúry majú hygienický atest pre prepravu pitnej vody. Manipulácia s rúrami je jednoduchá vzhľadom k ich nízkej hmotnosti.

 

 

Katalógový list