Strešné žľaby

Strešný program pozostáva z rúr, žľabov, tvaroviek a ostatného príslušenstva potrebného k splaveniu dažďových vôd zo striech. 

Strešná vpusť
Zabezpečuje odvod dažďovej vody z plochých striech do vonkajšej kanalizácie. Na napojenie dávame rúry dimenzie Ø 75 až 110 mm podľa veľkosti odvodňovanej plochy. Strešná vpusť sa skladá z košíka a stojana (vpuste). Na zabránenie odplaveniu nečistôt zo striech (listy, konáre) do strešnej vpuste sa nasúva košík.

Strešný vetrák
Zabezpečuje odvetrávanie miestností a vnútorných priestorov budov. Na prepojenie sa používa rúra Ø 80 až 110 mm. Výrobok sa skladá zo stojana (vpuste) a klobúka.

 
VýrobokMateriálBDHH1D1
Strešný vetrákHDPE3309026070125
Strešná vpusťHDPE33090350110130
Strešné žľaby, tvarovky a zvodové rúry z PVC-HI

Strešné žľaby a tvarovky sa vyrábajú z materiálu PVC-HI, podľa STN EN 607. Určené sú na kompletáž dažďových zvodov pre účely odvodnenia striech. Vyhovujú teplotnému zaťaženiu od -25° do +65°C. Strešný žľabový systém sa navzájom skladá z tvaroviek s gumovým krúžkom. Upevnenie žľabov pomocou hákov je z pravidla od 500 do 800 mm. Minimálny spád žľabu sa doporučuje 5 mm na 1 m dĺžky.Na vyústenie zberného kotlíka, žľabového hrdla 2R110; 2R135; 2R160 sú napojené zvodové rúry Ø 75x1,5 mm, Ø 100x1,9 alebo Ø 110x2,2 mm, pričom odskok sa zabezpečuje pomocou kolien Ø 75/60°, Ø 100/60° Ø 110/60°. Montáž žľabov sa vykonávy pomocou predpisu Plastika,a.s. Životnosť systému je min. 20 rokov.

Žľaby sú dodávané v dĺžkach 4 m. Zvodové rúry sú dodávané v dĺžke 2 a 4m. Súčasťou dodávky sú dodávané aj tesniace prvky.

Balenie
Rúry a žľaby sú voľne ložené, alebo balené do paliet. Žľaby sú dodávané v dĺžkach 4 m. Zvodové rúry sú dodávané v dĺžke 2 a 4m. Súčasťou dodávky sú dodávané aj tesniace prvky.

Základné fyzikálno – mechanické vlastnosti materiálu:

VlastnosťMerná jednotkaHodnota
Hustotag.cmˉ³≈ 1,4
Odolnosť za tepla podľa Vicata najmenej°C75
Koeficient dĺžkovej teplotnej rozťažnostimm/m.°C0,08
Strešný žľab

2RSLL1L2L3L4K
1102,0119,53789,522,61412
1352,01493096,5231411
1602,5179,555135312015

 

Zvodová rúra

dd1S
7575,41,5
 


Spojka žľabu

2RS mindLL1L2n
1101,810515275432,5
1352,114018080181
1603,01601839155 

Uzáver žľabu pravý, ľavý

RS minLL1L2L3
1101,8122,5122523
1603,0185,5243531

 

2RS minLL1L2L3
1352,31493,52628

 

Žľabové hrdlo
2RS minDLL1d1
1101,810521017475
1352,1140210176100
1603,0159370235110

Vnútorný roh žľabu

2RS minR1dLL1L2L3
1101,89105,22336011135
1352,110140225527218
1603,011159308,58013055

Vonkajší roh žľabu

2RS minR1dLL1L2L3
1101,89105,22336011135
1352,110140225527218
1603,011159308,58013055

Žľabový kotlík 2R – 110
 
Koleno 75/60, 100/60, 110/60
Názovmm/°dD2sminLminL1maxL2
PVC koleno75/6075,485,41,8251846
PVC koleno75/87,5110110,4120,433222
PVC koleno100/601041042602065
PVC koleno110/60120,4120,43322271

 

Odbočka

rozmerdd1L2L3Ls
110/75/60º110758773,5151,5
110/110/60º11011013485219


 

Lapač strešných splavenín 110/75, 110/90, 110/100, 110/110

Lapač strešných splavenínVstup ØVýstup Ø
90110
100
110

 

Objímka k zvodovej rúre ø 75, 100, 110 mm

Lapač snehu

Žľabový hák oceľový, poplastovaný

Schéma kompletnej zostavy